Machado i Estellés

estellestampon

Tomás Gorria. Esta nit se celebra a Rocafort, en el context de la setmana cultural dedicada al 9 d’octubre, la VII Festa Homenatge a V. A. Estellés, (organitzat per l’AAVV Antonio Machado i l’Ajuntament de Rocafort) un sopar homenatge a Vicent Andrés Estellés. Crec que és una bona excusa per a recordar algunes connexions entre el poeta de Burjassot i Antonio Machado.

Tal i com resenya Joaquim Escrig en l‘article publicat en elpuntavui.cat al febrer de 2010, el propi Vicent Andrés Estellés va narrar com, als tretze anys s’acostava a Vila Amparo.

“Mentrestant, a Burjassot, a pocs minuts de Rocafort en el trenet, un adolescent de tretze anys, fill de forners, aprenia l’ofici familiar i s’iniciava en la mecanografia. Amb el temps arribaria a ser poeta, però ara, massa jove per ser molt conscient del que passava al seu voltant, vivia la vida de tot adolescent en un món trasbalsat per la guerra. El seu nom, Vicent Andrés Estellés.

Molts anys després, a finals dels huitanta, en un col·loqui amb els alumnes de COU de l’Institut de Massamagrell, que havien d’estudiar la seua obra, li va preguntar una alumna:
—I vosté que estava tan a prop, va conèixer Antonio Machado en el temps que va estar a Rocafort?
—Clar que sí, jo anava a escoltar els rossinyols al jardí de la casa on estava i a tocar-li el cul a una neboda seua. -Respongué el nostre poeta.”

placa1

D’altra banda, Estellés va tornar a visitar Villa Amparo (no sabem si ho va fer en alguna altra ocasió) en l’homenatge que en 1979, l’Associació Cultural de Rocafort li va dedicar a Antonio Machado, en el 40 aniversari de la seua mort, durant la qual es va descobrir la placa que encara figura en la façana de Villa Amparo. Antonio Cabello, un dels organitzadors de l’homenatge, ens ha confirmat (com també rel·lata esta crònica de Jaime Millas en el diari El Pais) que Estellés va tancar l’acte amb la lectura d’una sèrie de poemes, entre els quals es trobava el que va dedicar a diversos pobles de l’Horta Nord, del poemari Coral romput.

El camp de Burjassot i el camp de Borbotó,
el secà de Paterna i el secà de Godella,
i el Pla del Pou, i els masos, les barraques de Lluna,
l’Alqueria del Pi, i el Pixador, i el mas
del Rosari, i la casa del Saboner i el pi,
i el molí de la sal i el llibre que he d’escriure,
i el tren que ve de Llíria i el que puja a Paterna.


Ovidi Montllor recitant Coral Romput.

Però, sens dubte, l’element que millor relaciona la figura dels dos poetes és el poema que Vicent Andrés Estellés va dedicar en 1975 (en el poemari 4 poemes, de 1975) i que molt probablement també recitara en 1979. Un poema que també es va recitar, per part de Enric Albiach, durant l’inauguració de l’esculptura enfront de Villa Amparo.

Antonio Machado

A Rocafort, el 36, un home
veia pujar la fraticida lluna
des de la mar i damunt l’horta, com
sang indefensa.

El 36, a Rocafort, un home
veia la nit de reflectors i bombes,
la mort petita de l’infant, les flames
les benes brutes.

El 36, a Rocafort, un home
vell agraïa tebiors d’un sol,
el cigarret de les fulles seques, l’aigua
entre unes canyes.

El 36, a Rocafort… un home
trist i cansat, però amb el puny colèric,
cantà, agraït, un paisatge, una
ciutat, València

El 36, a Rocafort, un home
senzillament acomplia el seu deure
d’un entre tants, cada nit, cada dia
cada estupor.

El 36, a Rocafort, un home
deixà d’escriure i escriví, per sempre,
uns mots a penes de canço dolguda.
Després, silenci.

Després, l’horror. I després de l’horror
encara més horror: fugia. Riba
em va contar els seus moments darrers
camí de França.

Retrobà el sol de Rocafort: Colliure.
Fou per pocs dies i tothom ho sap.
Tothom ho sap i mastega una ràbia.
Més que la ra`bia!

El 36, a Rocafort… Silenci.
Fulles i parres, tarongers. Silenci.
Les nits de bombes i d’espant. Silenci,
Més que el silenci.

Crec que la relació entre estos dos poetes que es reflecteix en aquest poema hauria de fer-se, d’alguna manera, patent tant a Rocafort com a Burjassot, potser amb la realització, de forma conjunta als dos pobles, d’un mural amb el propi poema.

mural

Un altre punt de connexió és l’obra d’Antonio Herrera, poeta veí de Rocafort, que va escriure el llibre de poemes Estellés “a ras de suelo”, editat per l’Ajuntament de Rocafort, en el qual s’expressa la seua particular visió sobre Vicent Andrés Estellés. Herrera és també autor de Tras el vivir y el soñar guanyador del premi internacional Antonio Machado, en el qual es narra en clau poètica, l’estada del poeta en Villa Amparo. Així mateix és autor d’Estas rachas de marzo, poemari editat recentment i que incideix en l’exili de Machado i la seua estada a Rocafort.

Una altra de les possibles iniciatives que podrien ser interessants en el sentit de “valencianitzar” l’obra d’Antonio Machado és la de l’edició de l’obra de Machado escrita a Rocafort (un volum de poemes i un altre d’articles, per exemple) en versió valenciana o bilingüe. A manera d’exemple, ressenyem ací la versió en valencià de  Amanecer en Valencia, Desde una torre, un dels més significatius poemes dels quals va escriure a Rocafort. (Versió d’Agustí Peiró).

Clarejar a València,
Des d’una torre

Estes ratxes de març, a les golfes
—vers la mar— del temps; la coloma
de ploma tornassolada, les tulipes
gegants del jardí, i el sol que guaita,

bola de foc entre daurada broma
il·luminant la terra valentina…
Bull de llet i plata, anyil i espuma
i veles blanques en la mar llatina!

València de fecundes primaveres
de florides hortes i arrossers
feliç vull cantar-te, com eres,

domant un ample riu en els teus canals,
al deu marí de les teues albuferes,
al centaure d’amor amb els teus rosers.

Hi ha un ampli ventall de possibilitats per a desenvolupar entorn de la figura d’Antonio Machado, que servisca de catalitzador de l’activitat cultural a Rocafort i que justifique la pertinença de Rocafort a la xarxa de Ciutats Machadianes. Lamentablement, l’activitat entorn la figura d’Antonio Machado s’ha revelat en els últims anys clarament insuficient. Esperem que amb la creació del Consell Sectorial de Rocafort Ciutat Machadiana, es programen pròximament activitats interessants en este sentit.